Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Chronimy Dzieci

Nasze przedszkole przystąpiło do programu "Chronimy Dzieci".

Jest to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Partnerów .

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez wprowadzenie Polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ochrony ich praw.

Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Główna ideą programu jest przyznawanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" placówkom edukacyjnym i opiekuńczym, które spełniają standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.

Przedszkole Miejskie nr 207 w Łodzi, jako placówka wychowawczo - opiekuńczo - dydaktyczna działa na rzecz dobra dziecka, jego ochrony przed wszelkimi przejawami krzywdzenia.

Pracownicy przedszkola traktują dziecko z szacunkiem, przestrzegają praw dziecka oraz uwzględniają jego potrzeby, a także udzielają wszelkiej pomocy w codziennych sytuacjach.

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników placówki przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek postaci. Pracownicy placówki działają zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi i swoimi kompetencjami.

Polityka ochrony dzieci Przedszkola Miejskiego NR 207 w Łodzi - dokument jako plik pdf do pobrania - POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 207 W ŁODZI.pdf