Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy

Przedszkole nasze pracuje w oparciu o :

PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ "Nasze przedszkole"

Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej

Proponowany program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci jest przeznaczony do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi. Jego autorska koncepcja jest dostosowana do założeń nowej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Program zakłada wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń; przyzwalanie dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem oraz wyzwalanie w dziecku postawy twórczej, zdolnej do specyficznego spostrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

PROGRAM ADAPTACYJNY "Pierwsze kroki w przedszkolu"

opracowany przez mgr Iwonę Szymczak oraz mgr Monikę Wiśniewską

Program adaptacyjny „Pierwsze kroki w przedszkolu” został opracowany dla potrzeb dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, niezależnie od wieku i będzie wprowadzany   w miesiącach : wrzesień, październik, listopad.

Program skierowany jest do :

 • nauczycieli i pracowników pomocniczych przedszkola, którzy stworzą warunki sprzyjające szybszemu przystosowaniu się dzieci do nowego środowiska;
 • dzieci, które rozpoczynają nowy etap życia;
 • rodziców, którzy decydują się na edukację przedszkolną swojego dziecka.

Cele główne programu :

 • umożliwienie dziecku „łagodnego” startu w grupie rówieśniczej oraz bezbolesnego rozstania się z rodzicami;
 • nawiązanie współpracy, bliższych kontaktów z rodzicami dziecka celem określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji;

Cele szczegółowe programu :

 • budowanie wzajemnej więzi między nauczycielami, a rodzicami i dziećmi opartej na zaufaniu;
 • wspomaganie dziecka w procesie przystosowania się do życia w przedszkolu;
 • eliminowanie stresu adaptacyjnego;
 • zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas adaptacji do przedszkola, grupy;
 • motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem, grupą;
 • wykorzystanie informacji od rodziców na temat rozwoju, zachowań i upodobań dziecka;
 • rozwijanie umiejętności społecznych;
 • zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami.
PROGRAM „Zdrowy i sprawny przedszkolak” - dla dzieci 3-6 letnich

opracowany przez mgr Iwonę Szymczak

Założeniem programu ,, Zdrowy i sprawny przedszkolak’’ jest zapoznanie i wpojenie dzieciom nowych nawyków związanych ze zdrowym stylem życia, a co za tym idzie prawidłowe odżywianie oraz zwiększona aktywność fizyczna.

Cele główne programu:

 • kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z zasadami zdrowego żywienia;
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników warunkujących zdrowie.