Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 207 w Łodzi

z dnia 25.03.2022 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna: art.153 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zmianami).

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 207 w Łodzi informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie 01.04.2022 r. - 15.04.2022 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi : 33

Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zmianami) deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 142 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

REGULAMIN REKRUTACJI PM 207 - plik pdf do pobrania - regulamin rekrutacji PM 207 w roku szkolnym 2022-2023.pdf

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 - plik pdf do pobrania - ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2022-2023.pdf

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

  • kryteria - najważniejsze zapisy (szczegółowy opis pod linkiem znajdującym się powyżej) 

Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznaje się im następującą liczbę punktów:

  1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 64 punkty;
  2. Co najmniej jeden z rodziców dziecka rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Mieście Łodzi – 32 punkty;
  3. Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753, z 2019 r. poz. 2118, z 2020 r. poz. 1964 oraz z 2021 r. poz. 2441) lub dziecko, u którego lekarskie badania kwalifikacyjne dają podstawy do odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 16 punktów;
  4. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 punktów;
  5. Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty;
  6. Dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty.
  7. Kryteria, o których mowa w ust. l pkt. 1, 3, 4, 5 i 6, potwierdzane są oświadczeniami rodziców. Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,potwierdzane jest kopią pierwszej strony zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub oświadczeniem zawierającym numer aktywnego pakietu mieszkańca na Karcie Mieszkańca.