Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Opłaty na podstawie:

Uchwała Nr LXVII/1702/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

W przedszkolu obowiązuje opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,00 zł.

Godziny bezpłatne - w godzinach 8.00 - 13.00 jest realizowana podstawa programowa, w związku z powyższym są to godziny bezpłatne.

Opłaty za posiłki od 01.09.2020 r.

  • 3 posiłki  - 8,00 zł
  • 2 posiłki  - 6,40 zł
  • 1 posiłek - 4,00 zł.

Zapłata należności za korzystanie z przedszkola powinna nastąpić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który naliczono opłatę na rachunek bankowy Przedszkola :

                                          59 1560 0013 2025 0306 3385 0005

UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2022 r. zmiana rachunku bankowego przedszkola do wpłat za przedszkole i żywienie.

Nowy numer bankowy:  49 1240 1037 1111 0011 0912 7580

Za dzień dokonania opłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na konto Przedszkola.

Tryb stosowania obniżonej odpłatności określa „Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego Nr 207.