KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

grupa VII "Żabki"

UWAGA !!!

W związku z ogłoszeniem "czerwonej strefy” dla miasta Łodzi i zastosowaniem dodatkowych obostrzeń informujemy, że w szatni może przebywać jednorazowo 5 osób dorosłych podczas odbierania dzieci. Prosimy w miarę możliwości o sprawne ubieranie dzieci i ograniczenie czasu przebywania w szatni do minimum. Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola zostają bez zmian.

KONTAKT e - mail dla Rodziców :
CZERWIEC W NASZEJ GRUPIE :

Tydzień I „Dzieci świata”

 • rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • ćwiczenia poprawnej wymowy, według wiersza Tadeusza Kubika pt. „My, dzieci”;
 • wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • nauka piosenki pt. „Hymn dzieci”;
 • porównywanie warunków życia na różnych kontynentach.
 • rozwijanie kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii inżynierii;

Tydzień II „Wakacyjne podróże”

 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem;
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek słuchowych;
 • utrwalanie poznanych samogłosek i spółgłosek;

Tydzień III „Zabawy badawcze”

 • kształtowanie ciekawości otaczającego świata, prowadzenia obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń i eksperymentów;
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej;
 • rozwijanie umiejętności opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej;
 • rozpoznawanie kierunku linii melodycznej;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;

Tydzień IV „Pożegnanie przedszkola”

 • doskonalenie umiejętności przestrzegana zasad bezpieczeństwa podczas zabaw;
 • rozwijanie myślenia;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • rozwijanie spostrzegawczości i uwagi;