Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

grupa III "Misie"

UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2022 r. zmiana rachunku bankowego przedszkola do wpłat za przedszkole i żywienie.

Nowy numer bankowy:  49 1240 1037 1111 0011 0912 7580

UWAGA !!!

W związku z zachowaniem obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w szatni może przebywać jednorazowo 7 osób dorosłych podczas odbierania dzieci.

Prosimy w miarę możliwości o sprawne ubieranie dzieci i ograniczenie czasu przebywania w szatni do minimum.

Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola zostają bez zmian i określa je regulamin przedszkola.

Zasad obowiązujących w przedszkolu w związku z pandemią COVID-19 :

 • bezwzględna dezynfekcja rąk,
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • przestrzeganie ilości osób odbierających dzieci w szatni - max 7 osób dorosłych - pozostałe osoby oczekują przed budynkiem przedszkola,
 • dzieci z katarem, kaszlem i innymi objawami chorobowymi pozostają w domu;

Prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad !!!

KONTAKT e - mail dla Rodziców :
CZERWIEC W NASZEJ GRUPIE :

Tydzień I „Wszystkie dzieci nasze są”

 • rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowywania się -wyjście z okazji Dnia Dziecka do Kawiarni „Kipisz”;
 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w emocje innych na podstawie bajki „Marta mówi-Marta tłumacz zwierząt;
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych;
 • doskonalenie zdolności uważnego słuchania poprzez słuchanie opowiadania „Wiercipiętek i Dzień dziecka”;
 • rozwijanie słuchu fonetycznego poprzez dokonywanie syntezy wyrazowej;
 • rozwijanie sprawności wzrokowej poprzez zabawę dydaktyczną „Co gdzie było? Co się zmieniło?;
 • utrwalanie znajomości pojęć matematycznych w zabawach poprzez liczenie, uzupełnianie do danej liczby, określanie położenia;
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez lepienie z plasteliny;

Tydzień II „Na moim podwórku”

 • poszerzanie wiadomości na otaczający świat, odróżnianie dobra od zła;
 • rozwijanie pozytywnych relacji w grupie;
 • zachęcanie do interesowania się przyrodą, badanie czystości powietrza;
 • rozwój mowy, rozmowa na temat wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Podwórko”;
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5 i klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy;
 • doskonalenie prawidłowej w zabawie logopedycznej „Czy mnie słyszysz?”;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej w zabawie;
 • uczulenie dzieci na zachowanie nieznajomych, jak należy się zachować;
 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonanie pracy plastycznej techniką orgiami;

Tydzień III „Zbliżają się wakacje”

 • rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na temat sposobów spędzania wolnego czasu w wakacje;
 • doskonalenie umiejętności wyrażania emocji poprzez zabawę dydaktyczną „Moje uczucia”;
 • poszerzanie wiedzy odnośnie otoczenia przyrodniczego poprzez oglądanie zdjęć, ilustracji oraz albumów przyrodniczych przedstawiających morze, góry, jeziora;
 • rozwijanie umiejętności dokańczania rytmów (karta pracy);
 • doskonalenie umiejętności liczenia poprzez przeliczanie muszelek;
 • doskonalenie spostrzegawczości poprzez wyszukiwanie różnic w obrazku przedstawiającym zabawy na plaży;
 • rozwijanie muzykalności dzieci poprzez naukę piosenki „Lato płynie do nas” metodą ze słuchu;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące wiersza - „Piękny jest świat”;

Tydzień IV „Wakacyjne podróże”

 • doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • rozwój sprawności ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji;
 • doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt);
 • rozwój mowy, rozwiązywanie zagadek słownych „Co zabiorę na wakacje?”;
 • doskonalenie umiejętności twórczych;
 • doskonalenie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów;
 • umuzykalnienie dzieci, zabawy muzyczno ruchowe przy znanych piosenkach;